Velkommen til Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse

KCJA Utleie

KCJA ligger sentralt til på Kalvskinnet i Trondheim sentrum. Aktuelle søkere til våre boliger er mennesker fra Trondheim med sosiale eller helsemessige prob

KCJA Omsorgsboliger

KCJA ligger sentralt til på Kalvskinnet i Trondheim sentrum. Aktuelle søkere til våre boliger er mennesker fra Trondheim med sosiale eller helsemessige prob

KCJA Rusavdeling

KCJA ligger sentralt til på Kalvskinnet i Trondheim sentrum. Aktuelle søkere til våre boliger er mennesker fra Trondheim med sosiale eller helsemessige prob